(384) Christen Sørensen Buchau            ♀

Køn :   Mand
Alder : 82

Født :                        1663 i Flade Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
Døbt :                                i Flade kirke
Død :           06.09.1745 i Flade Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
Begravet :   13.09.1745  Flade Kirkegård

Dåb :            KB. start 1688.
Ægteskab : Er registreret (AO) opslag 6.
Død :           Er registreret (AO) opslag 50.

Noter: (384/488) Christen Sørensen Buchau

Født : 1663
Død : 06.09.1745

Begivenhed: Type: Fæstebrev
Dato: 1702
Sted: fæster af nr. 13 i Flade.

Note: Nandrup fæsteprotokol:

"Jeg Oluf Krabbe til Bjerre og Nandrup kendes herved at have stæd og fæst
til Christen Sørensen Buchau i Flade en min bondegård ibidem, beboet af
Christen Grydemand, som han formedelst efterladenhed ej kan bebo, hvilken
gård bemeldte Christen Sørensen Buchau skal i fæste beholde sin livstid med
al dens ejendom og bygninger,så længe han samme forsvarlig holder på byg-
ninger og avling vedlige, som det sig bør.
Svarer deraf årlig afgift til hver Martini (Mortensdag) 5 rdr. betaler selv de
påbudne skatter, ordinære som ekstraordinære; være sin husbond og fuld-
mægtig hørig og lydig hvis hannem anbefales lige med hans medtjenere.
Og iøvrigt retter sig efter Hs. Kgl. Maj’s lov og forordninger .

Til bekræftelse under min hånd og segl.
            Nandrup 21.03.1702.

                        " Oluf Krabbe."


Far:   No 768 (768)
Mor : No 769 (769)

Gift : 06.11.1701 Flade kirke   (385) Johanne Tøgersdatter

Børn : 11.02.1699
(192) Peder Christensen Buchau