(192) Peder Christensen Buchau         ♀               

Køn :       Mand
Alder :    82

Født :            11.02.1699 i Flade sogn, Morsø Nørre Herred,Thisted amt, Danmark
Døbt :          20.02.1699 i Flade kirke
Død :           02.08.1781 i Flade sogn, Morsø Nørre Herred,Thisted amt, Danmark
Begravet : 07.08.1781   Flade Kirkegård

Dåb :             Er registreret (AO) opslag 10.
Ægteskab : Er registreret (AO) opslag 36.
Død :            Er registreret (AO) opslag 92.

Noter : (192-244) Buchau, Peder Christensen ( født : 1699, død : 02.08.1781)

Begivenhed: Type: Fæstekontrakt.
Dato: 02.03.1722
Sted: Fæster af nr.13 i Flade - Nandrup fæsteprotokol.

1.Note:
Peder Christensen Bukhave var fæster af gården matr. nr. 13
af hartkorn 4 tdr. 2 fjdkr. 2 alb. samt af en fjerdedel af gl. matr. nr. 14 af hartkorn 3 tdr.
2 skpr. 3 fjdkr. 1 alb., altså 6 skpr. 2 fjdkr. 2½ alb. Gårdens samlede hartkorn var 4 tdr.
7 skpr. 1 fjdkr.1½ alb. 2. marts 1722 udsteder Oluf Krabbe til Nandrupgård m.fl. godser
et fæstebrev til Peder Christensen Buchhauge i Flade på hans faders i fæste havende
gård samme sted, som han nu godvillig oplader for sønnen, der i landgilde til hvert års
Mortensdag betaler 5 rdr., endvidere at han også udfører det hoveriarbejde, som hans
far forud, nemlig udtagning af 20 læs møg, nedharvning af 14 skpr. havre, 1½ dags op-
binding i høsten og ½ do. i høhøsten, ½ do.hjemtagning af korn, samt årlig hjemkøre et
læs tørv fra Hanstholm og hvert andet år et læs korn fra Nykøbing eller nærmeste losse
plads. Videre oplyses det, at han modtager 2 rdr. og 3 mk. til ladens omflyttelse og repe-
ration. Foruden faderens gård overlades ham til brug og i fæste en fjerdepart af Thomas
Eriksens gård, som en Christen Nielsen nu senest fradøde.

        2.Note: Bukhave, Peder (født : 1699 , død : 02.08.1781)
        Navnet Bukhave: Flade-Sdr.Dråby præsteembede havde en annexgård i Sønder Dråby
        på grænsen til Flade, der hed Bukhave. Denne gård har præsteembedet sikkert fået fra
        den slægt Buk, der nævnes i Flade i senmiddelalderen (c.1400-1555) - vist en væbner-
        slægt. Slægten der nok har ejet en gård eller et stykke jord -"en have", der har fået slægts-
        navnet tilknyttet = Buks-have. I Solbjerg på Mors lå gården Bassehave. Den ejedes af Øm
       Kloster, men var lejet ud til Erik Rekhals 1446-1475, hvis kone opgives at have været en
       Anne Basse, hvis slægt kan have givet gården navnet (Basses-have = Bassehave).
       Muligvis var det kun udmarken, der blev givet til kirken - selve hovedgården i Flade by har
       så nok været slægten Bukhaves udgangspunkt, da den ikke ses at have forbindelse med
       slægten i annexgården Bukhave i Sdr. Draaby.


Privat note :
Samme som ane 244

Far :     (384) Christen Sørensen Buchau
Mor :  
(385) Johanne Tøgersdatter

Gift :  (193) Karen Lauritsdatter 15.10.1732 i Flade kirke.
En parts død : 30.06.1762

_________________________________________________________________________________________________

Fælles barn : 1736
(96) Christen Pedersen Buchau
_________________________________________________________________________________________________

(193) Karen LauritsdatterKøn :
    Kvinde
Alder : 53

Født :                03.01.1709 i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
Døbt :              03.01.1709 i Flade kirke
Død :              30.06.1762 i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
Begravet :    07.07.1762  Flade Kirkegård

Dåb :
             Er registreret (AO) opslag 15.
Ægteskab : Er registreret (AO) opslag 36.
Død :            Er registreret (AO) opslag 70.

Nandrup Gods Skifteprotokol 1720 - 1790

side 47 b
Begivenhed: Type: Skifte
Dato: 01.08.1762

.Ane 245/193 KAREN LAURSDATTER i Flade sogn,
(født : 03.09.1709 - død : 02.07.1762).
(død 30.06.1762 - dødstidspunktet efter kirkebogen ).
E: Peder Christensen Buchauge.
11 børn, hvoraf 2 er rømt til Holsten, men ingen nævnt ved navn.
Laursdatter, Karen (født : 03.01.1709, død : 02.07.1762) ?

Note:
Den 1.august 1762 blev skifte efter Karen Laursdatter, Peder Christensen Buchhauges
hustru i Flade, iværksat.Det oplyses, at afdøde og manden tilsammen havde avlet 11 børn,
hvoraf 2 sønner var fraværende ved Armeen i Holsteen i kongens tjeneste. For de andre
umyndige børn var mødt som værge Niels Sørensen og Søren Christensen, begge i Flade.
Ved en forud afholdt registrering og vurdering havde boet udvist værdier for 231 rdr. medens
gæld og udgifter var ialt 288 rdr. 2 mk. og 12 sk., hvorfor der intet kunne blive til arv og deling.

(Nandrup skifteprotokol s. 47a)

Privat note : Samme som ane 245

Far :             (386) Laurits Tøgersen
Mor :          
(387) Anne Pedersdatter

Gift med :  (192) Peder Christensen Buchau 15.10.1732 Flade kirke
En parts død : 30.06.1762