(210) Laurits Pedersen    

Køn :            Mand
Levealder : 67 år.

Født :                        1703 Flade Sogn - Morsø Nørre Herred
Døbt :           29.03.1703 Flade kirke
Død :           13.10.1770 Flade
Begravet : 19.10.1770 Flade Kirkegård

DÅB :                 Er registreret (AO) opslag 12.
ÆGTESKAB : Er registreret (AO) opslag 39.
DØD :               Er registreret (AO) opslag 80.

Ref. : Anesammenfald. : (210-211) - (222-223) - (242-243)

Noter :

(210) Pedersen, Laurs (født 1703, død 13.10.1770)

Dato: 30.11.1734

Sted: Fæster af gård i Flade under Nandrup,fæstepr. s. 38

Note: Den 30. november 1734 udsteder Rubech Humble til Nandrupgård fæstebrev
til
Peder Larsens søn Lars Pedersen i Flade på den gård s.st. som Peder Sørensen
påbeboer, hartkorn 3 tdr. 6 skpr. 3 fjdkr. og 1 alb. og skal årlig betale 4 rdr. i landgilde.
Han skal yde halvplovshoveri til Nandrup, nemlig 2 tdr. havreland at pløje, så og harve,
2 tdr. sædeland at fælde for vinter eller i dets sted gøde og behandle en halv tønde byg-
sædeland, videre en dag før vinter age møg med 2 vogne, en dag at slå hø tillige
med en river, 1 dags høkørsel i kornhøsten tilligemed en opbinder.
Skal årlig hjemkøre 2 læs fladtørv samt 1 karl en dag årlig i skæretørvegraven.
(Nandrup fæsteprotokol s. 38.)

        Dato: 13.10.1770

Sted: Skifte

13. oktober 1770 var der registrering i boet efter Lars Pedersen i Flade og på rette 30.
dagen 12. november s.å registrerede man der 1 jernkakkelovn, 1 bibel og 4 andre bøger,
4 tintallerkener, 2 vadmelskjoler, nogle røde trøjer, 1 beslagen og 2 trævogne, 1 plov,
1 bagplov, 2 jernharver, 2 hopper, 2 heste og 1 plag, 1 sort og 1 hvid ko, 13 får og 2 søer,
2 galtgrise, 2 væddere, 9 læs rug = 11 tdr. og 2 skpr ., 15 læs byg = 30 tdr. samt 9 læs
havre anslået til 13 tdr.
Ved forretningen fremlagdes afkald på al arv fra sønnen Søren, fra Chr. Andersen i
Sejerslev på sin kone Else Lauritsdatters vegne og fra Lars Sørensen i Flade på sin
kone Kirsten Larsdatters vegne.
(Nandrup skrifteprotokol).

         side 77b.

49. Arveafkald den 8.november 1770: Laurits Sørensen for Kirsten Lauritsdatter efter
hendes forældre Laurids Pedersen. og Sidsel Pedersdatter.
(se nr.53)

side 78a.

50. Arveafkald den 30.november 1770: Christen Andersen for sin hustru Else Laurits-
datter i Sejerslev, efter hendes forældre Lars Pedersen og Sidsel Pedersdatter i Flade.
(se nr.53)

51. Arveafkald fra Laurits Thomsen i Flade som formynder for Anne Lauritsdatter
efter hendes far Laurits Pedersen og hendes mor Sidsel Pedersdatter. (se nr.53).

side 78b. Nandrup skifteprotokol

53. (210) LARS PEDERSEN Flade sogn, (skifte13.oktober 1770).
E:Sidsel Pedersdatter.

B1:(105) Else Lauritsdatter g.m. (104) Christen Andersen i Sejerslev
B2:(121) Kirsten Lauritsdatter g.m. (120) Laurs Sørensen i Flade
B3. Anne Lauritsdatter.

LV:Jens Pedersen.
FM:Lars Thomsen i Flade

(se nr.49,50,51)

Far :   (420) Lauritz Thomsen

Mor : (421) Maren Poulsdatter

Gift med : (211) Sidsel Pedersdatter den 27.12.1734 i Flade kirke


Børn : 1735  
(105) Else Lauritzdatter
______________________________________________________________________________

(211) Sidsel Pedersdatter (født 28.10.1714, død 15.03.1782)

Begivenhed: Nandrup skifteprotokol

Dato: 19.03.1782

Sted: Skifte

Note: 19. marts 1782 var der skifte efter gårdfæster Søren Larsens moder,
Zidsel Pedersdatter
, i Flade, hvis få ejendele omfattedes af hendes gangklæder
og hendes kiste, ialt takseret til værdi 2 rdr. 4 mk. og 2 sk., eller 4 trøjer, 4 skørter,
1 livstykke, 2 sorte huer, 1 par sorte strømper, 3 særke, 3 firhjørnet og 3 trehjørnede
forklæder samt 1 sort og 1 hvidt forklæde. 7. maj samme år afsluttede man boet og
fandt at de få værdier blot kunne strække til begravelsesomkostningerne og at der
forelå skriftlige arveafkald fra de 3 svigersønner.
(Nandrup skifteprotokol 1720-90, s. 78b.)

side 109a. Nandrup gods fæsteprotokol.

69. SIDSEL PEDERSDATTER Flade sogn, (skifte19.marts1782).

B1:Søren Larsen.
B2:Anne Lauritsdatter.
B3:(Else) Lauritsdatter g.m.Christen Andersen i Sejerslev