(AO) opslag ? og 60
(104) Christen Andersen       
♀    
født :  01.05.1726 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 01.10.1799 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 40 og 59                    
(105) Else Lauritzdatter  
døbt : 27.11.1735 i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 06.12.1798 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 67
Christen og Else indgik ægteskab den 14.02.1760 i Flade kirke på Mors.

Børn :

(AO) opslag 11 og 107
Anders Christensen
født :  08.05.1761 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 22.05.1762 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark (kighoste)

(AO) opslag 14 og 225
(52) Anders Christensen
født :  01.01.1763 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 01.12.1844 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 19/20 og 109
Anna Christensdatter (tvilling)
født :  13.06.1765 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 07.07.1765 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 19/20 og 109
Zidsel Christensdatter (tvilling)
født :  15.06.1765 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 08.07.1765 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 28 og 116
Anna Christensdatter
født :  22.01.1769 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 28.09.1773 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark (børnekopper)

(AO) opslag 35 og 116
Lauritz Christensen
født :  05.01.1772 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 29.09.1773 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark (børnekopper)

(AO) opslag 41 og 117
Anna Christensdatter
født :   13.08.1774 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 28.12.1774 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

Tandrup gods fæstebreve.

side 408 fol 269

Salomon Fogh Obel, Sognepræst for Sennels Menighed, kiendes og hermed witterlig giør,
 at jeg som formynder for min Sal Farbroder Palle Jørgensen Obel hans 2de umyndige Sønner
Jørgen og Jens, og paa Deres wegne hawer Stæd og fæst saasom ieg og hermed Stæder og
fæster til den ærlige og welagtede ungekarl Christen Andersen, Sejerslev Sogn, Morsø.
En gaard Hk 8 td 1 skp 3 fc 2 alb som hans fader Anders Poulsen fradøde. Og som hans Stif-
moder godwillig har afstaaet til ham, saa nyder hun Sit ophold af gaarden, saa længe hun lewer
lige saa godt som hand det Selw, og 2de faar græsset og fødet, hworaf nytten tilhøre hende til
klæder, Men hwis hun imod formodning formedelst ubillig omlod og misfornøyelse skulle nødes
til at flytte fra ham, bliwer Christen Andersen herwed forbunden aarlig saa længe hun lewer,
at lewere til hende hwor hun opholder sig 1 td Rug og 1 td Biug.
Sennels Præstegaard dj 14 Juni 1758
.