(246) Tøger Pedersen             ♀          

Køn : Mand

Født :                     1712 Flade Sogn - Morsø Nørre Herred
Døbt :         30.10.1712 Flade kirke
Død :                    1765 Solbjerg
Begravet :                    Solbjerg Kirkegård

Stilling : Fæstebonde under Nandrup.

DÅB :                 Er registreret (AO) opslag 17.
ÆGTESKAB : Er registreret (AO) opslag 171.
DØD :

Noter :
Sted: Fæster af gård i Faartoft under Nandrup,fæstepr. s. 38

Sted: Skifte

Note: Den 11. juni 1743 udsteder Niels Haurvig, fuldmægtig, på velbårne nu salig konsistorialråd
Rubeck Humles arvingers vegne fæstebrev til Thøger Pedersen; født i Flade, på en Nandrup
underliggende gård i Fårtoft, Sundby sogn, hartkorn 7 tdr. 7 skpr. for den årlig akkorderede landgilde
6 rdr. til hver Mortensdag. Videre skal har årlig pløje en bredde havreland samt udføre en dags møg-
arbejde, rette sig efter hans majestæts allernådigste love og forordninger samt være sin husbonde
hørig og lydig, alt under sit fæstemåls fortabelse, som det sluttelig formuleres.

(Nandrup fæsteprotokol 23. september 1765) var der skifte efter afdøde Thøger Pedersen i Fårtoft,
hvis eneste datter og arving var datteren
Else Tøgersdatter, 19 år gammel, og for hvem morbroderen
af Solbjerg var antaget til formynder. Af værdi i boet kan nævnes:
I stuen: 1 fyrrebord med skab og skuffe, 1 brunmalet skab i væggen, 1 bænk, 2 lange skamler og
1 kortere do., 1 kakkelovn, 1 stort brunmalet skab med 4 døre, 8 tintallerkener, nogle do. fade, 1 do.
flaske, 1 do. smørbrikke, 3 messinglysestager, 6 gl. hollandske fade, 1 do. tallerken, 2 stenfade,
4 theskåle, 1 do. kop, 1 hollandsk smør-bæger, 1 lille fyrretræsbord, 1 gl. bibel med messingbeslag,
1 gl. huspostil, 1 trekantet taburet (tabolet) m. 2 glas og 1 liden flaske, 1 mindre do. m. krus og 1 pot
flaske, 1 lille abrahamskrukke, 1 ragekniv, 1 spanskrør m. sølvknap, 1 gl. sort ridepisk, 9 gl. hornskeer,
3 uldsakse, 1 jernfyrfad, 3 røde krus,2 tobaksbrædter, 3 trælysestager,1 lysklove, 1 jernlamge, 1 træ-
musefælde, 1 træløgte m. glas, 16 ler mælkekar, 1 kærne, 1 flødebøtte, på et lidet sengested i samme
stue var der 1 gl. rød/grønstribet olmerdugsoverdyne, 1 gl. hvid bolsterunder do" 1 rød/grøn do. hoved-
pude, 1 do. gl. m. blå tavletovertræk, 1 lille bolsters hovedpude m. brune striber, 2 do. puder , 3 par
lagner samt 2 stolehynder. På en seng mere i samme stue var der nogle mindre værdifulde sengeklæder.

I den såkaldte nør kviststue var der et sengested med olmerdugsover- og underdyner, do. hovedpuder
m. vadmelsvår samt 1 blårgarnslagen, videre i samme rum 1 spinde- rok og 1 hønde.

I østestuen var der et sengested mere, et såkaldt indelukt, herpå 1 blåstribet olmerdugsoverdyne med
blåtavlet lærredsovertræk, 1 blåstribet bolsterunderdyne, 2 blårgarns lagner og 1 bolstershovedpude,
en fyrrekiste som blev angivet at tilhøre datteren, 1 egetræsskrin med 2 rum udi, 1 hægel og 2 par karter.

I karlens kammer var der 1 seng med olmerdugsunder- og vadmelsoverdyner og puder,1 seng mere med
samme type sengeklæder+skindunderlag.

I "buret" nogle møllersække af hamp, 5 stk., 6 stk. grå uldne do., 3 do. lærreds, 1 uldsæk, 1 høle med kroge,
4 halmknive, 4 sælde, 1 timse, 1 degnkar, 2 ege øltønder , 1 fyrrekiste m. lås og nøgel, 1 egeskrin og løgte.

I det såkaldte nørkammer nogle saltfjerdinger, 1 egetræstønde, 1 kobberkedel på 1 fjdkr. rum, nogle lergryder,
3 grynkuber, 2 ottinger, 2 tejner, 1 halmkurv, 1 fyrretræsbord og 1 jernbild.

 På loftet var der 2 gl. spinderokker, nogle tønder, bikuber, 1 fiskerkurv, nogle halmkurve, 1 garnvinde,
1 haspetræ, 1 halmkurv, noget gl. jern 9 1 gl. skrin m. lås og hængsler. Endvidere var der 2 tdr. rug,
2 tdr.og 5 skpr. byg samt 4 skpr. malt, alt beregnet til husholdningen.

I køkkenet: 1 kobberkedel i grue på 1/2 tøndes rummål, 1 ege bærkar, 2 fyrrekar med 3 jernbånd,
1 stort kar m. do.,1 løveballie, 1 druvtønde, 2 gl.kar, 2 lyngleer, 1 stor halmkurv, 1 håndkværn med
tilbehør, 1 fyrreskab, 4 sorte gryder, 2 lerkar med drøftetrug, 1½ otting, nogle stripper, trætallerkener,
rist, trefod, jernpande, 3 do.Gryder, 2 smør, tøtter, nogle hække, 2 lammeskind, 1 jernlænke
og 1 do. stang.

Af besætnjng på gården var der 5 gråbrogede og 2 sorte stude, 1 do. kalv, 3 do. ungnød, 5 sorte hopper,
1 do. føl, 3 hesteplage, 5 sortbrogede køer, 17 får, 5 væddere, 5 lam, 7 årings do., 1 svin og 4 galtgrise.

I laden var der 10 læs rug, 25 læs byg, 29 læs sort og hvid havre.

Afdødes klæder bestod af 5 halsklude, do. krave, 5 par sorte strømper, 4 par vanter, 1 par handsker og 2 gl.
par sokker, 1 par nye briller og 1 gl. krudthorn. I hans gemmer fandtes 4 stk. bankosedler a 6 sk. = 4 rdr.

Boets værdier b]ev takseret og vurderet til en samlet værdi af 718 rdr. 3 mk. og 8 sk., men man besluttede
at stille samme til auktion og den indbragte boets hele masse: 864 rdr. 5 mk. og 13 sk. Der dog overgikkes

af gæld og begæring er på ialt 891 rdr. og 3 sk., heri indbefattet datteren Elses (ane 123) indestaaende mød-
rene arv på 16 rdr. og 4 sk. iflg. skiftet 6. april 1762 efter moderen.

Da datterens formynder formener, at behandlingen af boet har været uretfærdig, og da han ikke har søgt
at faa juridisk bistand ved f.eks. en prokurator, så skønner Nandrups ejer, som skifteforvalter, at en jurist
ikke vil kunne påvise, at der er foretaget noget lovstridigt i den foretagne skifteprocedure, men for at imødegaa
for megen bagsnak og utilfredshed, så vil godsejeren vise sin kærlighed og resonnable indstilling imod den
umyndige datter, da vil han af egen frie og gode vilje forære hende som en gave 23 rdr. og 2 mk. og denne
sum tillige med hendes indestående mødrenearv på 16 rdr. 4 mk., e1ler ialt 40 rdr.,indtil hendes myndigheds-
alder ved at komme i mands værge (giftermål) skal forblive indsat i overformynderi hos ham, nemlig
hr. Niels Ammidsbøll til Nandrup. (Nandrup skifteprotokol.)


Nandrup Gods Skifteprotokol 1720 - 1790

side 61b.
42. THØGER PEDERSEN Fårtoft, Sundby sogn, (skifte 22.oktober.1765).
E: afd.Kirsten Mikkelsdatter
B1: Else Thøgersdatter 19 år.
FM: morbror Niels Mikkelsen i Sundby og farbrødre Jens og Christen Pedersen i Flade.
(se nr.2130).

Privat note :

Gift 1. gang 30.03.1742 i Gullerup Bjergby kirke med Birthe Nielsdatter født 1711, død 20.05.1742 - ingen børn

Adresse : Fæster af gård i Faartoft under Nandrup, fæstepr. s. 38

Far :  (492) Peder Lauritsen
Mor : (493) Else Tøgersdatter

Gift 2. gang 12.10.1742 i Solbjerg Kirke med (247) Karen Michelsdatter
En parts død 07.03.1762

Børn : 18.03.1748 (123) Else Tøgersdatter


(247) Karen Michelsdatter

Køn : Kvinde

Født :                 1718 Solbjerg Sogn - Morsø Nørre Herred
Døbt :                          Solbjerg Kirke
Død :      07.03.1762 Sundby
Begr.     15.03.1762 Sundby Kirkegård

DÅB :                 KB start 1719
ÆGTESKAB :  Er registreret (AO) opslag 171.
DØD :                Er registreret (AO) opslag 290.

Noter :

Begivenhed:
Dato: 6 APR 1762
Sted: Skifte

Note: 6. april 1762 var der skiftehold i boet efter
Thøger Pedersen i Fårtofts afdøde kone Karen Mikkelsdatter.
Til stede var deres 3 døtre,
(123) Else, Anne og Sidsel Thøgersdatter
i overværelse af deres formyndere Christen Pedersen (farbror) i Tøving,
samt Niels Mikkelsen (morbror)
i Solbjerg.
Boets indhold var forud blevet registreret og vurderet til en samlet værdi
af 490 rdr. og 8 sk., deriblandt afdødes gangklæder sat til 29 rdr. 2 mk.
og 12 sk. som uddeltes imellem døtrene.
De på boet hæftende gældsposter androg ialt 390 rdr. og 8 sk., hvorefter
der blev loo rdr. til arv og deling, fordelt med 50 rdr. til enkemanden og
16 rdr. og 4 mk. til hver af døtrene. (Nandrup Skifteprotokol).

 Anna  Tøgersdatter født 1753 - død 28.08.1763
Zidsel Tøgersdatter født 1758 - død 17.09.1763

side 47a1. Nandrup fæsteprotokol.

27. (KIRSTEN) KAREN MIKKELSDATTER Fårtoft, Sundby sogn,(skifte6.april.1762).
E:Thøger Pedersen.

B1: Else Pedersdatter (Thøgersdatter).
B2: Anne Pedersdatter (Thøgersdatter).
B3: Sidsel Pedersdatter (Thøgersdatter).

FM: Christen Pedersen i Tøving, Niels Mikkelsen i Solbjerg
(se.nr.42.).

Privat note: Har mindst 10 børn.

Adresse : Faartoft

Far :   (494) Mikkel Nielsen
Mor : (495) Sidsel Jensdatter

Gift : 12.10.1742 Solbjerg Kirke med (246) Tøger Pedersen
En parts død : 07.03.1762

Børn : 18.03.1748 (123) Else Tøgersdatter