(142) Christen Andersen Have                    (retur til 71)

(143) Sidsel Jensdatter Have

        Christen Andersen ( Have ) født 1722, fæster af gården HAU i Tødsø.
Hustru (ane 143) Sidsel Jensdatter, født 1712, død 14. august 1791 i Tødsø.
Chresten døde 1786 i Tødsø.
Overtog i 1747 fæstet af to gårde - matr. nr.10 "Hauge" og nr.15 LEGAARD,
som blev drevet under "Hau".
De hørte under ULLERUP indtil 1785 og derefter under DUEHOLM.
Gården fik i 1844 matr. nr. 11 i Tødsø. Den lå oprindelig inde i Tødsø by,
men blev i 1800- tallet flyttet, så den kom til at ligge sydøst for kirken.
Gården blev senere stærkt formindsket ved frasalg af jord.
Ved sit giftermål med datteren på gården fik Chresten tilnavnet Have.
Før 1747 blev gården drevet sammen med SMEDEGAARD.
Sidsels forældre var fæstere på gården.
Ved giftermålet med Chresten overtog de fæstet.