(AO) opslag 38 og 213.        
(54) Jens Pedersen Søndergaard               (Sognefoged og gårdboer).
født :  05.07.1773 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 20.02.1817 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 81 og 241.
(55) Sidsel Lauritzdatter                             
født :  09.10.1771 i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 12.10.1842 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 80.
Jens og Sidsel indgik ægteskab den 05.05.1797 i Sejerslev kirke på Mors

Viet : 2. gang til Laust Michelsen den 18.12.1818 i Sejerslev kirke på Mors.

Børn :

(AO) opslag 17 og 60.
Kierstine Jensdatter
født :  08.01.1798 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 27.01.1799 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 24.
Laurits Jensen
født : 12.05.1802 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 28 og 65.
Christen Jensen
født :  30.04.1804 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 29.08.1805 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 32.
(27) Else Kierstine Jensdatter
født :  15.07.1806 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 15.11.1846 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 35.
Niels Jensen
født : 20.01.1808 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 38.
Morten Jensen
født : 01.11.1809 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 42 og 71.
Kierstine Jensdatter
født :  05.03.1813 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 27.02.1814 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 6 og 213.
Peder Christian Jensen
født :  10.12.1814 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 07.08.1818 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 9.
Jens Jensen
født : 12.08.1817 i Sejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død :                  Døde før det kom til kirke. (død ikke noteret i KB.)

Søndergård, Sejerslev sogn. Post forb. og St.: Nykøbing, hvortil der er ca. 14 km.
Nuværende Ejer: Lars Nielsen Søndergård, som overtog gården den 1. april 1869,
er født på ejendommen 23. marts 1843 og gift med Inger Marie Mikkelsen,født på
Skjærbæk i Sejerslev sogn 19. oktober 1854.
Matr.-nr. 5a m. fl. af Sejerslev. Hartkorn : 10 tdr.1 skp. 2 fdkr. 2 alb.
Ejendomsskyld 50,000 kr. Brandassurance for hovedbygning. 6,500 kr.,
for avlsbygninger 13,000 kr. Gårdens samlede areal 153 tdr. land,
deraf ager 139, mose 2, hede og overdrev 11, have og gårdsplads 1.
Agermarken drives i en 7 marksdrift: Havre, roer, byg 1/2 havre, havre og 3års græs.
Jordens bonitet er god lermuld.
Besætningen består af 16 malkekøer foruden 58 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr,
7 heste, 2 plage og føl samt 5 får. Sidste år solgtes ca. 60 fedesvin.
Kvægbesætningen, der er af blandet korthornsrace, vedligeholdes hovedsagelig ved indkøb.

Søndergård har i sin tid været fæste under Hovedgården Ullerup,
men blev frikøbt af den nuværende ejers fader i begyndelsen af forrige århundrede,
efter at hans forfædre gennem flere generationer havde haft den i fæste.
I 1869 overtog den nuværende ejer sammen med en broder gården og kort efter delte
de den i to ejendomme, men 1884 samlede han atter gården under ét.
Inde på Søndergårds store gårdsplads er rejst en smuk mindesten, hvori er indhugget
navnene på ejerne og fæsterne siden 1792.
(Mindestenen står i dag på Dueholm Museum i Nykøbing.)
Gården ligger ved landevejen Nykøbing - Fæggesund med smuk udsigt over egn og fjord.
Bygningerne er opførte 1884 af grundmur . med stråtage. Jorderne, der gennemskæres af
landevejen, ligger samlede omkring gården og har en ret jævn overflade med hovedfald mod øst.

Kilde: Danske bøndergårde.