(AO) opslag 13 og 226.
(20) Axel Nielsen
         
                                      (Husmand)
døbt : 02.05.1769 i Næsborg Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark
død : 09.08.1850 i Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark

(AO) opslag 225 og 413.
(21) Maren Kirstine Nielsdatter Kiil
       ( født Oddershedehus i Hillerslev)
døbt : 25.04.1784 i Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt, Danmark
død : 22.05.1858 i Næstrup, Sjørring Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark

(AO) opslag 564.
Axel og Maren Kierstine indgik ægteskab den 12.12.1807 i Thisted Kirke.

Børn :

(AO) opslag 5 og 145.
(10) Niels Axelsen
født : 16.02.1808 i Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 01.11.1882 i Sjørring Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 30 og 146.
Jens Axelsen :
født :  05.03.1810 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 29.06.1811 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 52 og 138
Jens Axelsen :
født :  22.05.1812 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 07.09.1875 i Sjørring sogn, Hundborg Herred, Thisted amt, Danmark. (Næstrup).

(AO) opslag 5 og 135.
Peder Christian Axelsen :
født :  01.09.1814 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 21.09.1814 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 57 og 150.
Anna Axelsen : (tvilling)
født :  08.02.1816 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 05.06.1816 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 57.
Birthe Marie Axelsen : (tvilling)
født : 08.02.1816 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død :

(AO) opslag 16 og 64.
Andreas Axelsen :
født :  13.07.1817 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 12.11.1900 i Thisted Købstad, Thisted amt, Danmark (Lilletorv).

(AO) opslag 29 og 141.
Peder Christian Axelsen : (tvilling)
født :  27.11.1819 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 07.02.1820 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 29 og 141.
Christen Axelsen : (tvilling)
født :  27.11.1819 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 08.01.1820 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 40 og 143.
Anders Axelsen
født :  01.05.1822 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 05.11.1822 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.

(AO) opslag 3.
Anders Christian Axelsen :
født : 18.03.1824 i Tingstrup,Thisted Landsogn,Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark.
død : 18.03.1867

Noter ane 20 og 21

Søskende til Axel Nielsen

Niels Nielsen : *10.02.1771 Næsborg sogn, Slet Herred, Aalborg amt, Danmark
Jens Nielsen : *06.02.1774 Næsborg sogn, Slet Herred, Aalborg amt, Danmark
Else Nielsen : *21.07.1776 Næsborg sogn, Slet Herred, Aalborg amt, Danmark

Brandtaksation

Anno 1811 den 16. november er af undertegnede branddirektør og synsmændene
tømmermand. Mads Christensen Smid og murermester Kløw, begge af Thisted,
foretaget følgende syn til brandforsikring.

1. Thisted sogn - Tingstrup by.
St. huus - ejes og beboes af Axel Nielsen

Huset i østre og vestre 7 fag 8 alen dyb. Fyrre tømmer, klinede vægge,
stråtag indfæstet i murkammen.Køkken og bryggers med loft, vinduer og døre.
Skorsten og bageovn af brændte sten. 350,-
Forsvarlig mod ildstorm, og ej tilforn forsikret. 350,-

2. Et gårdhus som beboes af Niels Jensens kone Karen Nielsdatter.
a. Muurhuset i sønder 12 fag og 9 alen dyb.
Fyrre tømmer, klinede vægge og stråtag understøttet
til 2 [db.] huus.
Kamre, køkken og bryggers med loft, vinduer og døre, samt et par bilæg-
gerkakkelovne og kedel på ¾ tønde. Skorsten og bageovn af brændte sten. 700,-
b. Det andet hus 12 fag og 11 alen dyb. Gjort af samme materialer.
Anvendes til lo, lade, stald, fæ - og fårehus. 500,-
Forsvarlig mod ildstorm og ej tilforn forsikret. 1200,-

Branddirektør Mads Smid - Jens Kløw.

Folketællinger :

Thisted, Hundborg, Thisted Landsogn, Tinstrup Bye, , , 16, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Christen Poulsen Malle, 29 , Gift, hosbonde, Fæstebonde og gaardbeboer,
Anne Andersdatter, 39 , Gift, hans kone, ,
Søren Christensen, 8 , , deres barn, ,
Peder Christensen, 3 , , deres barn, ,
Anne Marie Christensdatter, 5 , , deres barn, ,
Peder Olesen, 29 , Ugift, tjenestekarl, ,
Else Andersdatter, 25 , Ugift, tjenestepige, ,
Axel Nielsen, 16 , Ugift, tjenestedreng, ,

Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Wester Gade 8, 9, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Henrich Christian Knakkergaard,51 ,Gift, Huusbonde, Kiøbmand forligelses Commissair,
Kirstine Magnelle fød With,         30 , Gift, Hans Kone, ,
Else Cathrine Wandel,                 25 , Ugift,Tiener som Huus Jomfrue, ,
Ingeborg Christence Brix,            17 , Ugift, I Wicitte, ,
Anne Dorthea Johansdatter,       24 , Ugift, Tieneste Folk, ,
Zidsel Nielsdatter,                        37 , Ugift, Tieneste Folk, ,
Maren Bunk,                                  87 , Ugift, Nyder Ophold,
Niels Thorup,                                41 , Ugift, Tieneste Folk, Kramboe Karl,
Knud Sadolin,                              31 , Ugift, Tieneste Folk, Ditto [Kramboe Karl],
Peder Nielsen,                             51 , Ugift, Tieneste Folk, ,
Christen Pedersen,                     35 , Ugift, Tieneste Folk, ,
Christen Christensen,                 25 , Ugift, Tieneste Folk, ,
Axel Nielsen,                              30 , Ugift, Tieneste Folk, ,
Christine Johanne fød Riber,    63 , Enke, Moder til Mandens Kone,
                                                              Lever af sine Midler, men opholder sig der.

Thisted, Hundborg, Thisted Landsogn, Tingstrup Bye, , et huus, 35, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Axel Nielsen, 65 , Gift, , Huusmand,
Maren Kirstine Nielsdatter, 50 , Gift, , Hans kone,
Birthe Marie Axelsdatter,       19 , Ugift, , Deres børn,
Anders Christian Axelsen,    10 , Ugift, , Deres børn,
Lars Dahlgaard,                     44 , Ugift, , Aftægtsmand,

Thisted, Hassing, Stagstrup, Stagstrup Bye, , et Huus, 37, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Jens Axelsen,                          32 , Gift, , Huusmand og Pensionist, Thisted (Thisted Amt)
Ellen Christensdatter,              25 , Gift, , hans Kone, Sjørring Sogn, Thisted Amt
Karen Maria Jensen,                 4 , Ugift, , deres Datter, Thisted (Thisted Amt)
Axel Nielsen,                           77 , Gift, , Huusfaders Fader, som af ham forsørges, Næsborg Sogn, Aalborg Amt.
Maren Kirstine Nielsdatter, 61 , Gift, , hans Kone, Hillerslef Sogn, Thisted Amt